Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT

DALŠÍ
RECENZE

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

JAK ZVLÁDNOUT TESTY "ECDL"
European Computer Driving Licence

Marie Franců

Knize Marie Franců náleží  v počítačové literatuře mimořádné místo. Tím, že podporuje přípravu čtenáře na absolvování zkoušky pro získání certifikátu ECDL, přispívá významně ke zvýšení počítačové gramotnosti populace v ČR. Základní struktura knihy je dána obsahem mezinárodně uznávané zkoušky a není tudíž předmětem hodnocení. Hodnotit však lze způsob, jakým autorka zvládla zadání - podpořit přípravu uchazeče na úspěšné složení zkoušky. Autorka sleduje cíl- shodně s programem ECDL - zvýšit schopnost čtenáře samostatně, snadno a efektivně používat počítač se základním software. Kniha je rozdělena do sedmi modulů. Začíná pojmoslovím a kouskem teorie. Následuje výklad a cvičení zaměřené na používání základních funkcí počítače ( operační systém). Používáním efektivních nástrojů textového editoru  pokračuje. Poznání tabulkového procesoru orientuje především na schopnost vkládat do tabulky výpočty a funkce, seřadit údaje a připravit grafický výstup. Modul nazvaný databáze a systémy pro uchovávání dat je rozdělen na 2 části. V první je probírán návrh struktury databáze, v druhé části získání informací z existující databáze pomocí nástrojů pro dotazy, výběry, třídění a práce se sestavami.
Kniha je velmi podařeným praktickým průvodcem přípravou na zkoušky. Obsahuje vzorové testy všech modulů s řešením, seznamuje čtenáře se způsobem hodnocení a s výsledky testů.
Velmi cennou částí knihy je přiložené CD, obsahující soubory k procvičení látky ze všech modulů, freewarové programy podporující řešení jednotlivých úkolů. Pochopení látky podporuje i 56 videonávodů, které lze spustit přímo z CD nebo instalovat na HDD. Velmi cenným materiálem na CD je sylabus celé látky začleněné do projektu ECDL rozdělený podle modulů. Příručka upozorňuje na nejčastější chyby při práci s počítačem na jednotlivých aplikacích.
Poslední modul je věnován internetu. Na CD je řada www stránek, na kterých si lze procvičit látku off-line. Jednotlivé kapitoly končí přehledem  doporučené literatury a uvedením www stránek obsahově souvisejících s látkou modulu. Seznam literatury ke všem kapitolám představuje přehled toho nejlepšího, co na dnešním knižním trhu k dané problematice lze nalézt. Po prostudování knihy a její nedílné součásti - CD přílohy - jsem konstatoval, že jde o unikátní přínos do souboru praktických příruček pro širší počítačovou veřejnost. Kdyby celý projekt nepřinesl nic jiného, než tuto knihu, i tak by byl přínosem. Na ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni jsme studentů doporučili knihu studentům pro ověření a doplnění jejich znalostí získaných před vstupem na vysokou školu. Myslím, že neprohloupí ani pokročilý uživatel, který si knihu pořídí k témuž účelu.
doc. Arnošt Katolický - 3. února 2002

Vybral jsem pro Vás

- rozdíl mezi dotazem a filtrem v práci s databází
- změna vzhledu formuláře v ACCESS ( databázovém systému )
- výběr automatických formátů jednolivých snímků v PowerPointu
- využití tabelátorů, odrážek, ohraničení a číslování v EXCELu
- vytváření vlastních kreslených objektů v PowerPointu
- úpravy voleb nastavení www stránek pro tisk
- Sylabus ke všem 7 modulům příručky ECDL

DALŠÍ  RECENZE

reklama

   Aktualizováno: 2. únoraa 2002. - Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 019-7471758, 0728-218877