Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT

Odkazy z této stránky
 budou aktivovány
 postupně!

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

VISIO 2002
 Uživatelská příručka

Milan Brož

Kdo píše uživatelskou příručku na dobrý produkt, má velmi usnadněnou práci - ale i to se musí umět! A Milan Brož to opravdu umí. VISIO 2002 je novou verzí produktu, který je znám nejdříve jako produkt orientovaný na technické kreslení. Microsoft, který převzal štafetu od firmy VISIO, velmi dobře pochopil co může znamenat tento produkt v roli nástroje pro "business drawing". Vznikl program, který je plně kompatibilní s produkty SW balíku MS OFFICE, jehož je volnou součástí samostatně prodávanou stejně jako MS Project nebo MS Data Analyser.
Příručka Milana Brože je zaměřena na verzi Standard a Professional. Je určena
nejširšímu okruhu čtenářů, jelikož VISIO v nové verzi by se měl stát běžnou součástí SW vybavení každé kanceláře. Příručka se drží standardní terminologie známé z jiných produktů kategorie grafických programů do které VISIO patří. Kniha má 248 stran rozdělených do 6-ti kapitol a šesti příloh, představujících dobře komentované příklady aplikace VISIO. Příručka probírá základní techniky práce s výkresy ( v širším slova smyslu), různé způsoby vytváření výkresu, posílání výkresů el. poštou a publikování výkresů na web, vazbu na ostatní aplikace MS Office a na další kreslící programy, podporující OLE. Tvorba výkresů je popsána krok za krokem, včetně doprovodných poznámek. Příručka je doplněna systematickým přehledem příkazů, popisem dialogových oken, atd. Hlavní částí celé příručky je práce s hladinami, vzorky a šablonami. Od jiných grafických programů se VISIO totiž liší právě rozhodujícím využíváním vzorových obrazců a šablon.  Uživatelé VISIO si váží možnosti nastavení pracovního prostředí a proto se mu i příručka věnuje velmi pozorně. Kromě vlastností, které jsem vybral do závěru recenze v sekci "vybral jsem pro Vás", zaslouží pozornosti zdůraznění integrace grafiky a textu, volba měřítka pro tvorbu výkresů, volba pozice na stránce.
Tak jako se samo VISIO stane brzo neodmyslitelnou součástí vybavení každého počítačového pracoviště, tak se uživatelská příručka M. Brože stane
součástí knihovny každého uživatele.

doc. Arnošt Katolický, 25. 2. 2002.

Vybral jsem pro Vás

- řízené zobrazení objektů vypínáním a zapínáním hladin
-
vytváření vlastní šablony obrazců z obrazců v sešitu
- vytvoření hypertextového odkazu v navigačním obrázku
- postup při publikování sešitu výkresů jako webové stránky
- volba detekce existence makra , varování, security level
- postup vytváření obrazců s perspektivou
- přidání označeného objektu do hladiny obrazců
- kompletní barevné formátování obrazců sešitu
- rekapitulační zprávy
 

WWW stránka věnovaná programu VISIO 2002

reklama

   Aktualizováno: 25. únpora 2002. - Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 019-7471758, 0728-218877