Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT

Odkazy z této stránky
 budou aktivovány
 postupně!

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

MS ACCESS 2002
uživatelská příručka

David Morkes

MS ACCESS je na světě již hezky dlouho v různých verzích. Přesto nedosahuje takové popularity jako EXCEL a přirozeně zdaleka ne takové jako WORD. Důvodů je celá řada. Microsoft drží ACCESS ještě stále pouze ve verzi profesional, zřejmě je zde trochu bludný kruh. Není tolik rozšířen, tak není tolik podporován a naopak. Podstatné je zjištění, že nová verze 2002 výrazně rozšiřuje možnosti ACCESSu. Má-li mít větší šanci na rozšíření, musí se o nových vlastnostech srozumitelnou cestou dozvědět co nejvíce uživatelů PC. Uživatelská příručka k MS ACCESS 2002 vyváženě spojuje dvě vlastnosti. Neopomíjí základy, které podává racionální formou, takže je pochopí i ten, pro koho je to první zdroj o ACCESSu a při tom zůstává dostatek prostoru na vysvětlení náročnějších možností a posledních novinek. Řada uživatelů PC má určité zkušenosti s programy typu DB2, DB3, FOX a FOXPRO. Přístup zvolený pro ACCESS je poněkud odlišný a vyžaduje dobrý metodický přístup výkladu. Kniha Davida Morkese dokáže zaujmout svým angažovaným podáním, členář má pocit, že je s autorem v přímém kontaktu.
Ze základů probírá kniha návrh struktury databáze, popis dotazů a filtrů, definici formulářů, akčních dotazů, sestav a datových stránek. Pro náročnější ukazuje přednosti a způsob užití maker a tvorbu výrazů.
Hlavní orientace náročnějších aplikací směřuje na:
- projekty aplikace ACCESSu, propojení tabulek
- optimalizaci datových stránek
- sdílení databáze v síti
- programové moduly.
Mne především upoutala kapitola věnovaná novým možnostem tvorby a užití datových stránek a možnost jejich propojení s tabulkami EXCELu nebo s ODBC zdroji, zejména SQL Servrem. Velmi perspektivní možností je
tvorba a sdílení dat ve formátu XML bez ohledu na platformu, formát dat, protokol, schema. Srozumitelně je podána i informace o programových modulech. Autor v této možnosti vidí velký potenciální efekt, který by neměl být opomíjen.
Kniha je dobře strukturována a vyhovuje jak pro souvislé studium, tak jako náhrada referenční příručky. Knihu doporučuji všem projektantům databázových aplikací, uvažujících o využití ACCESSu.
Aplikaci typu klient-server lze použít jako webové řešení založené na datových stránkách.

Vybral jsem pro Vás

- rozšířené možnosti ve správě a používání SQL
- prezentační hodnota formuláře obohaceného grafickými objekty
- publikování databázových dat v prostředí intranetu a internetu
- rychlá analýza dat a zobrazování kontingenční tabulky nebo grafu
- tvorba modulů spustitelných z libovolného místa databáze
- možnost pracovat s datovými stránkami v projektu aplikace ACCESSu v režimu ofline.
 

reklama

   Aktualizováno: 27. listopadu 2001. - Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 019-7471758, 0728-218877