Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT

Odkazy z této stránky
 budou aktivovány
 postupně!

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

Efektivní vedení obchodního týmu
Komplexní příručka pro úspěšný konkurenční boj

Jiří Pokorný a kolektiv  autorů

 Umět je více než vědět. Životní cyklus znalostí zahrnuje: tvorbu, ukládání, vyhledávání, sdílení a především užití znalostí. Umět si vybrat co potřebuji podle analýzy situace a dokázat to využít. Úspěšná inteligence zahrnuje: analytickou, kreativní a praktickou inteligenci v nezbytné harmonii. Autoři hodnocené knihy si těchto pravidel byli zřejmě velmi dobře vědomi. Jde o praktickou příručku, sestávající ze 6-ti kapitol a CD-ROM. Tématicky pokrývá kniha:
- získávání a výběr členů obchodního týmu
- motivace a zvyšování efektivity obch. týmu
- hodnocení a odměňování členů obch. týmu
- prodejní dovednosti a péče o zákazníky
Kapitoly jsou vnitřně členěny podle jednotlivých typů obchodních týmů - to dává čtenáři možnost výběru určité části knihy.
Kniha obsahuje řadu případových studií, které člení podle 3 skupin profesí:
- prodejce, obchodní zástupce a dealer
- pracovník obchodního oddělení
- pracovník ve službách
Kniha je určena
- ved. obchodních zástupců a obch. oddělení
- ved. prodejen, provozoven
- ved. úpéče o zákazníky ( telemarketig, infolinka, sekretariát)
Detailně zpracovává hlavní činnosti  související s
- budováním týmu
- vedením obch. týmu

V názvu knihy je použit pojem vedení. S napětím jsem při studiu knihy čekal, zda je tento pojem použit vědomě nebo místo pojmu řízení. Odpovědí mi byla kapitolka, kde autoři srozumitelně vysvětlují svoje pojetí řízení, vedení a koučování.
Jednotlivé části tématiky podporuje uvedením:
- katalogu otázek pro výběr pracovníků
- specifických motivačních modelů obchodních týmů
- přehledu kriteria hodnocení členů týmu
- souborem rad a tipů jak postupovat podle zákona při odměňování
- zásad péče o zákazníky
- návodů jak zdokonalit prodejní dovednosti členů týmu
- výčtu nejčastějších dotazů s nabídkou odpovědí
Velmi kladně hodnotím přílohu knihy v podobě CD_ROM. Obsahuje:
- CHECKLISTY - neocenitelné kontrolní seznamy s postupy práce
- VZORY - v tištěné i v elektronické podobě.
- Úplná znění zákonů vztahujících se k tématu.
Programová podpora CD-ROM zajišťuje
- snadnou manipulaci s obsahem CD-ROM
- účinný vyhledávací systém
- bohatý výkladový slovník
Po zásluze je v knize věnována velká pozornost interní komunikaci - včetně vzorů komunikace při řešení konfliktů. Stranou pozornosti nemohly zůstat nové technologie komunikace - e-mail a internet.
Závěrečná Kapitola s názvem "Prodejní dovednosti a péče o zákazníky" představuje komplex nepostradatelných poznatků, zahrnujících přípravu, vedení a vyhodnocení obchodního jednání, konkrétní příklady zručnosti obchodníka. Končí prezentací zásad efektivní organizace času.
Závěr:
Kniha je pomocníkem a rádcem při řešení každodenních problémů v obch. týmech, současně vytváří podmínky pro dlouhodobou dynamickou stabilitu vedení a fungování obchodního týmu.
Provázanost tištěné a elektronické části knihy vytváří podmínky pro interaktivnost. Kniha se tím stává nejen studijním zdrojem, ale díky koncepci CD-ROM současně pracovním nástrojem vedoucího obchodního týmu. Umožňuje kombinaci převzatých a vlastních poznatků v jediném systému. Přes 70 checklistů a výklad více než 1000 pojmů, společně s přístupným archivem zákonů v plném znění, hovoří jasnou řečí. Titul je příkladem pedagogicky dobře zvládnutého díla, které mohu s čistým svědomým doporučit. Odhaduji, že hodnota kompletu kniha+CD-ROM představuje ekvivalent kurzu za 50-60 tisíc Kč. Tuto hodnotu během práce se systémem ještě zvýšíte jeho doplňováním o vlastní nové poznatky, které budou stejně dobře dostupné, jako ty, které jste zakoupili. Příručka je na českém trhu ojedinělá   svým rozsahem a zaměřením.Kniha je na trhu krátce. Autoři podepsali úvod 8. 10.2001


doc. Arnošt Katolický, 20. 5. 2002.

Vybral jsem pro Vás

- základní principy a faktory ovlivňující výstupy práce úspěšného obchodníka
- význam znalosti preferencí zákazníků, odlišnosti jednání s různými typy zákazníků
- využití internetu - e-recruitment - české portály
- 7 zlatých pravidel telefonické komunikace pro pracovníky telemarketingu
- základní komunikační schémata a 2 extrémní komunikační postupy
- mapa slabých a silných stránek při řešení konfliktů
- srovnání jednotlivých metod zvyšování motivace a výkonnosti
- základní kroky hodnocení pracovní výkonnosti členů týmu
- prezentace výsledků hodnocení členů týmu
- jak úspěšně zvládnout situace spojené s hodnocením členů týmu
- hlavní znaky, fáze,  pravidla a bariéry úspěšnosti při koučování obchodního týmu
- nové technologie komunikace a prezentace, efektivní práce s e-mailem a s internetem
- využití time-managementu,  zásady efektivní organizace času
- případová studie - udržení výnosného chodu obch. jednotky

Pozn.: výběr jsem provedl s ohledem na dostupnost poznatků z jiných zdrojů

 

Seriál článků na téma management znalostí

   Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 019-7471758, 0728-218877