Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT

Odkazy z této stránky
 budou aktivovány
 postupně!

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

Používáme, využíváme (a zneužíváme) e-mail

Jiří Hlavenka

Dvě myšlenky na úvod recenze:
a)      Co nejvíce používáme, to bychom měli nejlépe znát.
b)      Bohatství internetu není pouze na webových stránkách.
E-mail používám asi 6 let, moderuji 3 elektronické konference a léta sledují dění v několika uživatelských skupinách. Knih, obsahujících pojednání o e-mailu mám doma možná desítku. Po nové knize Jiřího Hlavenky „Používáme, využíváme ( a zneužíváme ) e-mail“ jsem sáhl jako pedagog proto, že mne zajímalo JAK bude autor o e-mailových službách psát. Ve chvíli, kdy jsem bral knihu do ruky jsem neočekával, že bych se dozvěděl mnoho nového. Netušil jsem, že po prvních kapitolách vezmu rychle tužku do ruky, spustím počítač, začnu ověřovat řadu cenných tipů a triků a narychlo doplňovat text svých přednášek na dané téma.
Zadní strana knihy obsahuje oficiální recenzi. Po pečlivém prostudování knihy musím souhlasím se všemi  jejími hlavními myšlenkami. V jediné  se lišíme. Právě pro bohatství poznatků, hloubku a přesnost výkladu tématu je kniha jako celek pro začátečníka svým způsobem nebezpečná. Doporučuji knihu mírně pokročilým začátečníkům a bez rozpaků i všem pokročilých. Nejeden profesionál v ní najde zajímavá místa. I zkušenějšímu uživateli kniha poslouží k prověření toho, zda vše užitečné, co ví, také používá.
Do textu recenze jsem vybral upoutávky na to, co podle mých zkušeností uživatelé nejčastěji přehlížejí.
Alespoň ve stručnosti ke struktuře knihy. Prvních šest kapitol informuje o tom co to je e-mail, jak psát první e-mail, co jsou to webové e-mailové systémy a servry, stručně charakterizuje nejpoužívanějšího klienta e-mailu Outlook Express a končí výkladem jak všechno dohromady funguje. Další 3 kapitoly rozvíjejí informace o klientovi, uvádějí do tajů Usenetu ( uživatelských skupin) a do mailing listů ( el. konferencí ). Závěrečná kapitola a 2 přílohy se věnují aktuálnímu obsahu: bezpečnosti a ochraně e-mailu, aktuálnímu tématu e-mail a mobilní telefon. Kvalitní slovníček pojmů knihu uzavírá.

Kladně hodnotím zejména části textu věnované
- hlavnímu rozdílu mezi použitím e-mailu pomocí prohlížeče a pomocí klienta
- zařazení informací o newslettrech, zejména pak využití newsletterů ve firemním
            marketingu
- hlavní principy a postupy platné pro libovolný klientský program e-mailu
- zařazení zásad pro posílání příloh
- bezpečnosti a ochraně, užití  antivirových programů s e-maily
- kdo všechno může sledovat Vaše e-maily
- digitální podpis a certifikace
- k čemu je užitečný Usnet a jak ho používat
- používání mailing listu
- zařazení zvláštních e-mailových služeb: E-mail pro piohlednice, e-mail hry, e-mailové
zasílání dopisů
- řadu cenných URL - škoda, že autor nedal do přílohy jejich seznam

Knihu Jiřího Hlavenky považuji za velmi dobrý zdroj zejména pro uživatele internetu, kteří při své práci vyžadují aktuální odborné informace a kteří dokáží využít možnosti interaktivity. Pro Knowledge Workery kniha poslouží jako cenný checklist využití možností internetu. O tom, že mne kniha skutečně zaujala svědčí i to, že jsem se nedokázal ubránit uvedení rozsáhlejšího přehledu v části „Vybral jsem pro Vás“.

doc. Arnošt Katolický, 5. 5. 2002.

Vybral jsem pro Vás

- jak vytvořit novou uživ. skupinu
- generátor náhodně vytvořených hesel
- tip na odhad doby přenosu
- adresy seznamu freemailů
- adresy stránek a serverů věnovaných IMAP a MIME
- zprávy z různých účtů do různých složek a automatické odpovědi
- možnost změnit odesílatele oproti výchozímu  jménu a adrese
- upozornění na funkci a obsah servru Hotletter.cz
- centrály newsletteru ve světě
- protokolování příkazů odeslaných a přijatých ze servru
- anonymizery a remailery
- jak zachovat na servru kopii zprávy a co s velkou datovou přílohou
- filtry pro zobrazování zpráv ( z menu)
- Internet do faxu a Internet do hlasové schránky

 

WWW stránka věnovaná programu VISIO 2002

   Aktualizováno: 5. května 2002. - Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 019-7471758, 0728-218877