Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT

Odkazy z této stránky
 budou aktivovány
 postupně!

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

Ú S P Ě Š N Á    I N T E L I G  E N C E

Robert J. Sternberg

Podtitulek této knihy zní: Jak rozvíjet praktickou a tvůrčí inteligenci.
Bez nadsázky mohu prohlásit, že jsem se dlouho nesetkal s tak fundovanou a užitečnou knihou. Autor uvádí dlouhou řadu zdrojů, o které se opíral, rozsáhlý výčet rolí, do kterých ho život postupně zavedl. Teprve na konci knihy si čtenář plně uvědomí, co to pro kvalitu knihy znamenalo. Mám trochu zvláštní zvyk číst knihu odzadu. Podle toho kam až dojdu dopředu knihy, lehce poznám jak dalece mne obsah zaujal. Knihu R.J. Sternberga jsem přečetl "zpět i vpřed" celou a nejednou. Je až neuvěřitelné,jaké bohatství myšlenek obsahuje.
Kniha se dobře čte, neunavuje čtenáře zbytečnými definicemi a přesto hovoří jasně, přesně a srozumitelně. Autor i oficiální recenzent knihy PhDr V. Mertin knihu doporučují pro lidi, kteří potřebují diagnostiku, testování inteligence, pro personální manažéry, vedoucí týmů, výchovné pracovníky. Já jsem přesvědčen, že
kniha poslouží každému člověku, který potřebuje, nebo kterého zajímá problematika úspěšnosti inteligence. Velká část knihy je věnována analýze účinnosti existujících testů inteligence "IQ testy". Čtenář nemusí být teoretikem v oboru psychologie k tomu, aby pochopil význam rozdílu "IQ" - inteligence - úspěšná inteligence. Mnoho lidí, kteří věnovali nesmírné úsilí rozvoji svého vzdělání si klade otázku: "Čím to je, že tolik vzdělaných  lidí nedosahuje zdaleka takových úspěchů, jako jejich méně vzdělaní kolegové?" Autor knihy na tuto otázku odpovídá: úspěšná inteligence má tři složky:
-
analytickou
- tvůrčí a
- praktickou.

Lidé, kteří jsou schopni si vybavit fakta a dokonce i rozumět, je ještě nemusejí používat tak, aby to mělo patřičný efekt pro ně nebo pro druhé. Úspěšná inteligence je inteligence potřebná k dosažení důležitých cílů. Úspěšní lidé nespoléhali příliš na inertní inteligenci ( neschopnou pohybu).
Inteligence je záležitostí rovnováhy znalostí, kdy a jak užít analytické, tvůrčí a praktické dovednosti. Kniha obsahuje, alespoň z pohledu teorie psychologie, velmi nekonvenční myšlenky. Podle mého názoru však každý člověk, který se nad užitečností své investice do své inteligence alespoň jednou solidně zamyslel, dá autorovi za pravdu v jeho rozborech faktorů úspěšnosti inteligence. Přesvědčivě působí i řada příkladů z vlastního života, které autor ve své knize uvádí a analyzuje.
Budete-li mít pocit, že některá část knihy je zbytečná, pak vězte, že jste pravděpodobně dostatečně nepochopili tu část knihy, kterou jste za zbytečnou nepovažovali! Kniha je SYSTÉMEM poznatků, myšlenek a zkušeností. Autor v knize zdůrazňuje význam vyváženosti různých stránek inteligence a jeho kniha je dobrou ukázkou toho, co znamená vyváženost.
Pokud se čtenáři této recenze bude zdát, že z ní čiší až příliš emotivní přístup,  pravděpodobně ještě knihu nedočetl do konce, nebo měl v životě mimořádné štěstí. Pro mne byl obsah knihy vodítkem při strukturování a upřesnění mých osobních životních zkušeností spojených s problematikou úspěšnosti inteligence. Knihu vřele doporučuji!

Vybral jsem pro Vás

Úspěšní inteligentní lídé:
- chtějí dosáhnout svých cílů
- nenechají se ovlivnit negativním očekáváním
- věří svým schopnostem
- aktivně hledají své vzory
- aktivně hledají prostředí ve kterém se mohou plně uplatnit
- usilují o vyvážený rozvoj všech tří složek úspěšné inteligence
 

reklama

   Aktualizováno: 27. listopadu 2001. - Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 019-7471758, 0728-218877