Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT

Odkazy z této stránky
 budou aktivovány
 postupně!

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

JAK SE PROSADIT V ZAMĚSTNÁNÍ
využij své silné stránky

Richard Israel, Helen Whitten, Cliff Shaffran

Kniha je napsána pro ty, kdo jsou schopni vidět výhody lepšího porozumění své vlastní osobě.
Kniha nastaví čtenáři zrcadlo a pokládá otázky, které pomohou zvýšit potenciál prostřednictvím sebepoznání.
Obsah knihy je rozdělen do 3 částí a 17-ti kapitol. Názvy částí knihy:
- Jak jste se dostali tam, kde se nacházíte
- Kdo určuje směr
- Pohled do budoucna
naznačují pojetí knihy a směr uvažování. Nejlépe vyjádří koncepci knihy několik doslovných citátů z díla autorů:
I. Musíte být přesvědčeni o svých vlastních schopnostech
II. V dnešní ekonomii znalostí, kde jsou lidé jediným zdrojem , je sebepoznání skutečným klíčem jak k transformaci osobní, tak k transformaci celé organizace.
III. Čím lépe znáte sebe, tím lépe můžete rozumět a komunikovat s ostatními
IV. Budete-li znát sebe sama, budete myslet kreativněji, budete se rychleji učit a začnete lépe komunikovat.
V. Čím lépe se znáte, tím lepší reklamu si můžete udělat.
Kniha obsahuje řadu nápaditých pohledů na danou tématiku. Jako příklad mohu uvést krátké pojednání o myšlenkovém filtru v souvislosti se zvykovými modely myšlení.
Podle slov samotných autorů je kniha kompletní sadou nářadí pro 21. století Zajímavým poznatkem pro čtenáře může být i praktické použití myšlenkových map, které jsou použity pro shrnutí látky každé kapitoly.
Pojetí knihy je postaveno na učební metodologii, která vyžaduje poctivé procházení všech cvičení a testů. Odměnou je čtenáři maximalizace této investice v podobě vyššího osobního potenciálu.
Knihu vřele doporučuji všem, kdo mají upřímnou snahu lépe poznat sebe sama a poctivě "na sobě zapracovat".

Vybral jsem pro Vás

- systém pětikrokového myšlení
- ztrácení měřítka perspektivy
- emocionální management v podnikání
- model emocionální inteligence
- Vaše talentová banka
- shrnutí sedmi inteligencí podle Gardnera
- schema pro plánování osobního poslání
- musíte se naučit tancovat na neustále se posunujícím koberci
- 50 činností jak udržet ve zdraví jak mozek tak tělo
 

reklama

   Aktualizováno: 26. ledna 2002. - Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 019-7471758, 0728-218877