Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT

Odkazy z této stránky
 budou aktivovány
 postupně!

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

NAHRÁVÁME A UPRAVUJEME HUDBU NA PC

T. Zouhar, M. Jurica, O.Jirásek

Myslím, že se nemýlím, když řeknu, že téměř každý, kdo má PC se zvukovou kartou, zatouží vyzkoušet si nahrávání a úpravu zvuku. Na rozdíl od práce s videem může být amatérská práce se zvukem poměrně finančně nenáročné hobby. Pořídit si nahrávací studio bylo donedávna těžko splnitelným snem mnohého z nás. Soudobá technika nám splnění tohoto snu značně přibližuje. Ale říká se: že i čas jsou peníze. A času má málokdo nazbyt. Proto si bude každý zájemce o práci se zvukem vážit dobré knihy, která mu pomůže minimalizovat tápání metodou pokus - omyl. Takovou knihou je práce 3 zkušených autorů Zouhara, Juricy a Jiráska.  Kniha je psána srozumitelným jazykem, nezabíhá zbytečně do teorie pokud to není nezbytné pro porozumění praktickým návodům. Společně s přiloženým CD nabízí kniha soubor poznatků, které ocení každý. Obsah knihy napoví vše potřebné k tomu, aby si čtenář udělal přehled o všech etapách procesu nahrávání a uprav zvuku:
- recording - nahrávání zvuku na HDD
- střih - výběr nejlepších záběrů zvuku a jejich úprava
- "efektování" - vnější i vnitřní úprava jednotlivých zvuků
- mix - míchání stop do sebe  ( nástroje, hlasy )
- finalizace - úprava zvuků do konečné podoby ( WAV, MP3 )
Členění knihy umožňuje pochopení celku i jednotlivostí. Sled kapitol je logický:
- Audio a MIDI pracoviště
- Zvukové rozhraní na počítači
- nahrávání a úprava zvuku - včetně popisu potřebného software
- popis pluginů
- zvukové formátY a jak je exportovat
Značnou pozornost věnují autoři
zálohování hudby a jeho exportu na internet.
Na knize je cenné i to, že v řadě míst
nabízí varianty a dává čtenáři možnost výběru té nejlepší.
Hodnotu knihy zvyšuje přiložené CD-ROM, které umožňuje instalaci několika programů a tím i praktické odzkoušení podstatné části toho, o čem pojednává text knihy.
Jelikož patřím mezi ty, kdo si rádi alespoň jednou odzkouší v amatérských podmínkách to, co jiní dělají profesionálně, neodolal jsem a mnohé z toho, co kniha nabízí jsm si sám odzkoušel. Na tomto základě mohu prohlásit, že kniha čtenáře dobře vede a umožní mu zažít opravdu zajímavé chvíle při práci se zvukem na svém počítači.

Vybral jsem pro Vás

- Jak zvuk poslat na internet - internetové radio
- Co to je MIDI příslušenství
- 4 rydy pro natáčení zvuku do PC
- Jak nakonfigurovat zvukovou kartu
- ZDARMA - SW SHOUTcast od firmy NullSoft
- 2 slovníky pojmů ( obecných a softwarových )
- plně automatizovaná mixáž
 

reklama

   Aktualizováno: 26. ledna 2002. - Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 019-7471758, 0728-218877