Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT

DALŠÍ
RECENZE KNIH

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

REKLAMA NA INTERNETU

Petr Stuchlík, Martin Dvořáček

          Reklama vždy směřuje tam, kde jsou potenciální zákazníci. Pokud nejsou tam, kde by je „reklama“ ráda viděla, snaží se je tam přilákat. Reklama je jednou z nekomplexnějších lidských aktivit. Využívají se v ní poznatky celé řady vědních oborů. Úspěchu v reklamě dosahuje pouze ten, kdo zná dobře nejen to, co nabízí, ale i prostředí ve kterém tak činí a především zájmy, chování a podmínky komunikace zákazníka v daném prostředí. Internet je specifické prostředí. Na rozdíl od tiskovin, televize a rozhlasu, medium zvané internet vyžaduje od uživatele pokrok ve vzdělanosti a větší investici do vybavení. Na druhé straně mu nabízí daleko větší svobodu volby danou vysokou mírou interaktivity. O složitosti problematiky reklamy na internetu svědčí pomalý růst množství peněz, které se na internetu točí – bez ohledu na strmý růst počtu uživatelů internetu v posledních letech.
            Složitost problematiky internetové reklamy se týká všech subjektů internetového reklamního trhu: klientů, reklamních agentur, mediálních agentur a zastupitelství, provozovatelů www serverů, provozovatelů statistických serverů aj. Ti všichni ocení bohatství poznatků obsažených v knize autorů Stuchlíka a Dvořáčka „Reklama na internetu“. Vlastnost, kterou u knihy oceňuji nevýše, je podpora systémového přístupu čtenáře k složitému tématu. Projevuje se to nejen přehlednou strukturou obsahu vyčerpávajícího všechna podstatná hlediska, ale především několika velmi dobře sestavenými schématy. Na prvním místě jde o schéma nazvané „schéma internetového reklamního trhu“.  K dalším patří: 2 schémata srovnávající marketingový a e-marketingový mix, schéma modelové návštěvy www servru, schéma otevřeného a uzavřeného reklamního systému,
           Autoři dobře znají povahu internetu a jeho specifické vlastnosti, význam i problémy, které se promítají do problémů internetové reklamy. Svědčí o tom řada užitečných doporučení, týkajících se metod a forem reklamy, řešení typických problémů,  Autoři zdůrazňují význam poznání chování uživatelů internetu a ilustrují ho pohledem na nejčastější činnosti on-line, výčtem překážek intenzivního používání internetu klienty, nákupním chováním atd.
           V knize jsou charakterizovány základní typy reklamních systémů, a hlavní metody prodeje reklamy na internetu. Nechybí ani pojednání o e-mail marketingu jako součásti přímého marketingu. Uvedením plánu tvorby firemní www prezentace a výčtem nejčastějších chyb, které se při webové prezentaci pro účely reklamy tvůrci www stránek často dopouštějí, pokrývá kniha i tuto často zmiňovanou a přesto stále opomíjenou část problematiky. Jakákoliv činnost vyžaduje hodnocení . Kapitolka knihy věnovaná „e-Metrics“ obsahuje přehled metod a ukazatelů hodnocení návštěvnosti www stránek.
           K cenným vlastnostem knihy patří i výstižná
charakteristika českého trhu internetové reklamy a konkrétní výčet hlavních jeho aktérů.  Kniha naznačuje základní trend směřující k univerzálním systémům pro podporu reklamy na internetu, které budou zvládat celý komplex reklamních aktivit.
           Aby si lidé rozuměli, musí mluvit stejným jazykem. Autoři dobře vystihli chyby v používání nových termínů internetové reklamy a vycházejí čtenářům vstříc nabídkou významového slovníku hlavních pojmů. Vážím si toho, že jsem se měl možnost s obsahem knihy seznámit a vřele ji doporučuji každému, kdo má s internetovou reklamou co činit – zákazníků nevyjímaje! Jediné, co bych autorům doporučil doplnit v dalším vydání, které nepochybně bude následovat, je širší zamyšlení na finální účinností internetové reklamy. Nepochybuji o tom, že tato srozumitelná a přehledná kniha
přispěje k rozvoji vzdělanosti subjektů reklamního trhu a tím i k jeho rychlejšímu a bohatšímu rozvoji. 

doc. Arnošt Katolický - doc.aka@akamonitor.cz
 

Vybral jsem pro Vás

- Příklady použití www v praxi internetové reklamy
- 4 hlavní metody prodeje internetové reklamy
- Schéma procesu e-mail marketingu
- 7 pravidel pro dobrou www prezentaci
- 31 hesel reklamní terminologie
- Časté omyly při užívání reklamní internetové terminologie
- Jak vybíráme reklamní server
- 10 nejoblíbenějších služeb nabízených technologií WAP
- Informace o SW blokujícím reklamní proužky

 

 

reklama

   Aktualizováno: 26. února 2002. - Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 019-7471758, 0728-218877