Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT

Odkazy z této stránky
 budou aktivovány
 postupně!

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

DOKONALÝ WEBDESIGN

Robert Mindžák

Kniha "Dokonalý webdesign" představuje titul , na který řada čtenářů netrpělivě čekala. Je třeba rovnou říci, že ne zbytečně. Kniha se zkušenému autorovi skutečně povedla. K úspěchu přispěl i vhodně vybraný obsah přiloženého CD-ROM. Struktura knihy napovídá mnohé z autorova pojetí problematiky. Rozděluje pozornost spravedlivě mezi informační webdesign a grafický (technologický) webdesign. Kniha představuje průvodce vzniku a vytváření sterategie při práci webdesignera.

Na 170-ti stranách autor provází čtenáře všemi fázemi životního cyklu designu sady webových stránek. Řazení kapitol je logické a činí celou knihu srozumitelnou. Obsah: Úvod, Začínáme, Základní principy webdesignu, Plánování a příprava, Design, Development ( výroba, programování) a publkování wbových stránek.

Kniha obsahuje základní pravidla pro fázi přípravy a tvorby designu webové stránky a ukazuje jak při tom využít moderní technologie vznikající téměř denně přímo na internetu a pro internet.
Za velmi cennou považuji výzvu autora - cituji: "
musíme začít vytvářet webové stránky jako aplikace a nikoliv jako pouhé sbírky webových stránek". To platí jak při navrhování interaktivního grafického prostředí, tak při členění informační architektury webových stránek. Neopomíjí ani rozvedení zlatého pravidla internetu - kontinuální aktuálnost informací. Akcentem na požadavky a potřeby klienta a uvedením hlavních komunikačních cílů autor spojuje problematiku webdesignu přímo s marketingem.

Autor věnuje pozornost software pro práci s obrazovým materiálem. Řadu pravidel a funkcí SW ilustruje alternativně na 3 nejlepších produktech: Photoshop, Image Ready a Fireworks. Čtenář se dozví základní informace o nejvýraznějším formátu podporujícím vektorovou grafiku, kterým je formát Flash.

Text knihy respektuje skutečnost, že současný webdesigner je zasypáván spoustou nabídek a nejrůznějších informací, v kterých není snadné se orientovat a vychází čtenáři vstříc tím, že nabízí způsob jak je logicky uspořádat, organizovat a strukturovat. Kniha obsahuje řadu cenných odkazů na zdroje na webu vztahující se k tématu. V kapitole označené vhodně slovem: "development" se čtenář seznámí z
moderními nástroji tvorby webové stránky. V knize nechybí ani pozornost vytváření wapových stránek, včetně přehledu adres freehostingových servrů nabízejících možnost vystavení vlastních WAPových stránek.

Podle zásady "chybami se člověk učí" autor doplňuje přehledy pravidel a zásad o přehledy nejčastějších chyb.
Když jsem knihu dočetl a prohlédl si vypis hlavních postřehů, konstatoval jsem, že mi kniha posloužila a i nadále bude sloužit především jako "
seznam hříchů", kterých bych se měl v budoucnu vyvarovat. Doporučuji každému, kdo se - stejně jako já - z řady důvodů prohřešuje proti zásadám webdesignu a proti svým předsevzetím , aby si knihu jednou za kvartál znovu otevřel a chvíli zpytoval své svědomí. Kniha přínáší užitek jak začátečníkům, tak pokročilým tvůrcům webových stránek. Společně s bohatstvím 72 programů na přiloženém CD-ROM představuje koupě knihy velmi rozumnou investici.

doc. Arnošt Katolický, 10. 5. 2002.

Vybral jsem pro Vás

- Tabulka porovnávající možnosti hlavních aplikací při práci s HTML
- odpovědi na  řadu praktických otázek spojených s prací webdesignera s klientem
- schema webu a navržení navigace webu. Navigace v informační struktuře
- ukázka www stránky vývojářského webu webmonkey
- rozřezání grafického návrhu do HTML
- principy typografického designu
- obrázek a jeho barevná hloubka
- základní principy při publikování webových stránek
- nezapomeňte na <meta> tag k zajištění vyšší návštěvnosti stránek.
 

 

Seriál článků na téma management znalostí

   Aktualizováno: 10. května 2002. - Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 019-7471758, 0728-218877