Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT

Odkazy z této stránky
 budou aktivovány
 postupně!

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

MS WORD 2002
uživatelská příručka

Tomáš Šimek

Zdálo by se, že studovat další knihu o WORDu musí být ztrátou času. Vždyť takových knih jsou i na českém trhu desítky, ne-li stovky. Smysl to má tehdy, pokud je co číst a/nebo pokud nám kniha otevírá nový pohled na předmět našeho zájmu. V případě uživatelské příručky k nové verzi WORDu máme štěstí. Překvapil nás Microsoft i autor knihy Tomáš Šimek. O tom prvním nás přesvědčí kapitola "Novinky verze 2002" a o tom druhém pojetí knihy.
Mottem knihy by mohlo být: "
Omezení rutinní a podpora kreativní práce." Po srozumitelném úvodu následují kapitoly zaměřené na nejpoužívanější typy úloh: dopis, zpráva, obchodní korespondence, kniha, noviny, diplomová práce.
Microsoft mne nejvíce potěšil tím, že se WORD v nové verzi stává nejen pomocníkem jednotlivce, ale stejně dobře
poslouží pro zpracování informací v týmech a v projektech. Komentovaná kniha pomáhá čtenáři v orientaci mezi novinkami velmi úsporně a při tom prakticky. Internet, sdílení dokumentů, elektronická komunikace a podpora týmové práce, to jsou klíčová slova verze 2002. Byl by hřích nenaučit se pomocí příručky využívat propojení WORDu s dalšími kancelářskými programy a nevyužít skutečnost, že vedle tradičního formátu DOC se stává použitelným i formát HTML. Kniha učí všestranně používat hypertextové odkazy a nezapomíná i na takové vymoženosti, jakými jsou v editoru animace. Stručně řečeno: příručka MS WORDu 2002 naučí potřebné a seznámí s užitečnými novinkami nové verze. Kniha může inspirovat k efektivnímu využití bohatých možností moderního editoru.

Vybral jsem pro Vás

- možnost použití dokumentu v různých světových jazycích
- vlastní panely nástrojů a vlastní klávesové zkratky
- možnost načítání souborů přímo z internetu do editoru
- statistika dokumentu ( počet znaků, slov,vět, odstavců )
- směrování dokumentu a sledování dokumentu zasílaného e-mailem
- označování nesouvisejících bloků textu a možnost obnovení dokumentu
 

reklama

   Aktualizováno: 26. ledna 2002. - Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 019-7471758, 0728-218877