Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc

AKADEMIE MANAGEMENTU AKA-KONZULT

HOME

KONTAKT

Poradenství, vzdělávání a zpravodajství

SOUDNÍ ZNALEC

AKA-MONITOR

e 7 n e w s

AKADEMIE

INTERNET

AKA-KONZULT

Odkazy z této stránky
 budou aktivovány
 postupně!

 

MAPA STRÁNEK

HLAVNÍ MENU

 
aaa

K N I H Y - AKA-MONITOR - R E C E N Z E

Z Á S A D Y   E K O N O M I E.

Gregory N. Mankin

Autor knihy je ve světě uznávaným odborníkem. V době vydání angl.originálu knihy byl N. Mankin profesorem ekonomie na Harvardu. Napsal řadu odborných publikací, je poradcem Federální rezervní banky v Bostotu a Rozpočtového úřadu Kongresu USA.
Kniha "Zásady ekonomie" vyšla v USA v roce 1998. Autor je propagátorem věty: " Ekonomie je studium lidstva v běžném praktickém životě". V souladu s tím pojal ekonomii i ve své knize. Zdůrazňuje ekonomii především jako vědu o lidech, o jejich chování a o rozdílech v chování jednotlivých lidí. Východiskem pro výklad ekonomie je shrnutí 10-ti zásad ekonomie, které lze rozdělit do 3 skupin:
- jak se lidé rozhodují
- jak probíhají interekce mezi lidmi
- jak funguje ekonomika jako celek.
Kniha je rozdělena do 13-ti částí a celkem 34 kapitol. Obsahuje podrobný rejstřík s promyšlenou strukturou a především výkladový slovník obsahující přes 200 hesel. Z obsahu lze zdůraznit: Návod jak myslet jako ekonom, model ekonomického koloběhu a hranic produkčních možností, vzájemná závislost a prospěch z obchodu, jak trhy fungují, efektivnost trhů, daňová soustava, monopol, olygopol, ekonomie trhů práce, rozdělování důchodu, makroekonomické údaje, inflace a její příčiny, makroekonomická teorie otevřené ekonomiky.
To, že je v názvu slovo ZÁSADY a ne ZÁKLADY ekonomie, není náhodné. Slovem zásady naznačuje, že nejde pouze o základní poznatky. Cílem autora je přiblížit ekonomiku jako dynamický systém poznatků. Ano - systém! Ukázat podstatné systémové prvky a vazby způsobem, který je srozumitelný pro člověka, který vstupuje do problematiky a současně přínosný pro odborníka, to je nesporně umění. Autor si dává záležet a při výkladu využívá velmi bohatý repertoár studijních prostředků: uvádění kapitol definicí cílů výkladu, používáním případových studií, uvádění aktuálních problémů formou " Z novin" , uvádění dodatečného materiálu k historii i k technice, definice a přehledy klíčových pojmů, malé testy, shrnutí, otázky k opakování a příklady aplikací.
Kniha je především zaměřena na aplikace a na hospodářskou politiku a méně na formální ekonomickou teorii. Jako ukázky kladených otázek na které hledá autor s čtenářem odpovědi, mohou posloužit tyto:
- Proč je svobodný trh obvykle dobrou formou organizace hospodářské činnosti?
- Jaké překážky vytváří zdanění tržnímu prostředí?
- Kdo má prospěch a kdo má újmu z mezinárodního obchodu.
Kladem knihy a současně projevem osobní vlastnosti autora je to, že připouští existenci různých názorů na různé problémy. Jeho snahou je naučit čtenáře vytvářet si svůj vlastní názor a dokázat ho přesvědčivě obhajovat.
Autor nevymýšlí vymyšlené, přebírá vše hodnotné, doplňuje je a prezentuje systém jako komplex poznatků způsobem sobě vlastním.Samotná skutečnost, že jsem se k recenzi této knihy vrátil několik let po vydání českého překladu ( 1999) vyjadřuje moje přesvědčení, že jde o knihu, která by neměla chybět v knihovně amatéra ani profesionála ekonoma. Nenechte se odradit rozsahem knihy - ujišťuji Vás , že přibližuje aplikaci hlavních zásad ekonomie velmi racionálním způsobem.

Vybral jsem pro Vás

- Jak funguje ekonomika jako celek
- Výklad principu a aplikace komparativní výhody
- Elasticita, její aplikace a projevy v oblasti poptávky (výpočet)
- Dokonalá konkurence a křivka nabídky
- indiferenční křivky a zachycení preferencí
- 5 diskusí o makroekonomické politice
 

   Aktualizováno: 27. listopadu 2001. - Webmaster: doc.aka@akamonitor.cz - KONTAKT - 019-7471758, 0728-218877